Όροι Χρήσης – Ασφάλεια Συναλλαγών – Προσωπικά Δεδομένα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


1. ΓΕΝΙΚΑ
H ιστοσελίδα www.hortisculture.com περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΟΡΤΗΣ (ΑΦΜ 119118576, ΔΟΥ ΣΤ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) ΑΡ Γ.Ε.ΜΗ: 058704204000. Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στην διεύθυνση: Αλ. Παπαναστασίου 52α(δίπλα στο Ιπποκράτειο), Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54639. Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα δίνει τη δυνατότητα τόσο στους πελάτες μας όσο και σε όλους τους χρήστες/επισκέπτες της να ενημερωθούν άμεσα για τα προϊόντα που προσφέρει η επιχείρησή μας, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της  www.hortisculture.com και να προβεί στην χρήση των υπηρεσιών αυτών μόνο εφόσον τους αποδέχεται στο σύνολο τους. Με την είσοδο στην www.hortisculture.com από τους επισκέπτες/χρήστες και την χρήση των υπηρεσιών αυτής, τεκμαίρεται ότι αυτοί έχουν λάβει γνώση των όρων χρήσης και τους αποδέχονται στο σύνολό τους.

2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
Η www.hortisculture.com  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του επισκέπτη/χρήστη, παρά μόνο με την ανάρτηση οποιασδήποτε αλλαγής ή προσθήκης στους παρόντες όρους. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Με την εξακολούθηση της χρήσης της www.hortisculture.com, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, τεκμαίρεται η εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των τροποποιημένων όρων.

3. ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΑ ΕΙΔΗ – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΙΜΕΣ
Η www.hortisculture.com καταβάλλει όλες τις δυνατές προσπάθειες, έτσι ώστε να παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για το εκάστοτε προϊόν (τεχνικά χαρακτηριστικά, τιμές, κτλ.). Δεν ευθύνεται όμως σε περίπτωση που κάποια πληροφορία ή περιγραφή σχετική με τα προϊόντα είναι ανακριβής, μη πλήρης, μη χρονικά ενημερωμένη ή με λάθη που έχουν διαφύγει της προσοχής της ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας. Ωστόσο, προκειμένου να περιοριστούν τυχόν λάθη, θα σας συνιστούσαμε πριν την οποιαδήποτε ολοκλήρωση αγοράς σας, να επικοινωνείτε μαζί μας σε περιπτώσεις που οι τιμές ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό προϊόντος είναι πέραν των συνηθισμένων και λογικών.
Τα διαθέσιμα προς πώληση προϊόντα, τα χαρακτηριστικά τους, οι τιμές και το διαθέσιμο απόθεμα τους, βρίσκονται στην www.hortisculture.com και είναι προσβάσιμα σε όλους. Οι επισκέπτες/χρήστες μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για το εκάστοτε προϊόν κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του προϊόντος. Η www.hortisculture.com εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών σχετικά με την διαθεσιμότητά ή μη των προϊόντων, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την διαθεσιμότητά τους.
Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους κάτω από κάθε προϊόν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ (24%), ενώ η www.hortisculture.com επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αναπροσαρμόζει τις τιμές, χωρίς να υποχρεούται να ενημερώνει προηγουμένως τον επισκέπτη/χρήστη.

4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η www.hortisculture.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) των επισκεπτών/χρηστών ή τρίτων που αφορούν τη λειτουργία και την χρήση της www.hortisculture.com , την αδυναμία παροχής υπηρεσιών και πληροφοριών που διατίθενται από την ιστοσελίδα αυτή, καθώς και για μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα, υπηρεσίες και πληροφορίες. Η χρήση της ιστοσελίδας www.hortisculture.com  από κάθε επισκέπτη/χρήστη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη.

5. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, αποτελούν πνευματικά δικαιώματα της επιχείρησης ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΟΡΤΗΣ, της οποίας η www.hortisculture.com αποτελεί ηλεκτρονικό κατάστημα και προστατεύονται από την εθνική νομοθεσία, το ευρωπαϊκό δίκαιο και από διεθνής συμβάσεις. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της  www.hortisculture.com με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της επιχείρησης ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.
Δικαιώματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την επιχείρηση ή/και την www.hortisculture.com  καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης ή/και της www.hortisculture.com και προστατεύονται από την εθνική νομοθεσία, το ευρωπαϊκό δίκαιο και από διεθνείς συμβάσεις  περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην ιστοσελίδα www.hortisculture.com δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

6. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ
Ο επισκέπτης/χρήστης της  www.hortisculture.com είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση αυτής και υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη πράξη και καταχρηστική συμπεριφορά, καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού. Απαγορεύεται η παρενόχληση τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο. Οι επισκέπτες/χρήστες συμφωνούν ότι δεν θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της ιστοσελίδας www.hortisculture.com και ότι δεν θα εμποδίσουν οποιονδήποτε χρήστη να έχει πρόσβαση σε αυτήν. Η χρήση του δικτυακού τόπου για παράνομους σκοπούς συνεπάγεται αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον χρήστη που ενήργησε παράνομα και η επιχείρηση  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΟΡΤΗΣ δεν φέρει καμία ευθύνη.

7. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η πραγματοποίηση αγοράς προϊόντος μέσω της www.hortisculture.com αποτελεί σύναψη σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, η οποία διέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης σύμβασης μέσω της www.hortisculture.com, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (δηλαδή, εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του (18ο) και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση). Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από νομίμους εκπροσώπους νομικών προσώπων. Η ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΟΡΤΗΣ, επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αξιώσει την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε δύο τρόπους για να πραγματοποιήσετε μία ηλεκτρονική παραγγελία, είτε ως απλός επισκέπτης είτε ως εγγεγραμμένος επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος στην περίπτωση αυτή που έχετε προηγουμένως δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
Προκειμένου ο επισκέπτης/χρήστης να πραγματοποιήσει παραγγελία πρέπει: (α) να συμπληρώσει τη σχετική φόρμα με τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για την σύναψη της σύμβασης πώλησης, (β) να αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της σύμβασης πώλησης, όσον αφορά το πωλούμενο είδος, την ποσότητα, το τίμημα συμπεριλαμβανομένων φόρων και λοιπών δαπανών, τον τρόπο διεκπεραίωσης της συναλλαγής, τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης του προϊόντος μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών, (γ) να αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους χρήσης, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καταρτιζόμενης σύμβασης.
Σε περίπτωση που κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας διαπιστώσετε ότι λείπει κάποιο (ή κάποια) προϊόν από τη συνολική παραγγελία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ.: 2310 815 102 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], ώστε να διευθετήσουμε όλες τις λεπτομέρειες που απαιτούνται και να σας αποστείλουμε τα προϊόντα που δεν παραλάβατε, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. Για την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας, θα σας συνιστούσαμε να αναφέρετε τον ειδικό κωδικό παραγγελίας που έχει αποσταλεί στη διεύθυνση email που δηλώσατε κατά την παραγγελία σας.

8. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπό αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Η ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΟΡΤΗΣ δεν φέρει καμία ευθύνη, ωστόσο θα κάνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση.

9. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Η ακύρωση της παραγγελίας είναι δυνατή μόνο κατά την ημέρα καταχώρισης της παραγγελίας και εφόσον το προϊόν δεν έχει παραδοθεί στον μεταφορέα προς παράδοση.

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
Η επιχείρηση ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΟΡΤΗΣ  κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει τις υπηρεσίες της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε το προϊόν που αγόρασε ο πελάτης μέσω της www.hortisculture.com να ανταποκρίνεται στην σύμβαση πώλησης. Σε περίπτωση όμως που  από αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της επιχείρησης, παραδοθεί στον πελάτη διαφορετικό προϊόν από αυτό που είχε παραγγείλει ή το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στην περιγραφή που γίνεται στην www.hortisculture.com , ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν την επιχείρηση και ο πελάτης έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλε. Σε κάθε άλλη περίπτωση θεωρείται ότι οποιοδήποτε ελάττωμα προέκυψε μετά την παράδοση του προϊόντος στον πελάτη και οφείλεται σε υπαιτιότητα του πελάτη. Συνεπώς, καμία επιστροφή προϊόντων και χρημάτων δεν θα γίνεται αποδεκτή.
Προκειμένου να ασκηθεί το ανωτέρω δικαίωμα επιστροφής, α.) ο πελάτης οφείλει να επικοινωνήσει με την ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΟΡΤΗΣ στο τηλ.: 2310 815 102 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, β.)  η επιστροφή του προϊόντος οφείλει να γίνεται εντός δέκα (14) ημερών από την παραλαβή του προϊόντος,  γ.) το προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς, να βρίσκεται στην κατάσταση στην οποία είχε παραδοθεί στον πελάτη, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να είναι συσκευασμένο με το ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε παραδοθεί στον πελάτη και με τα έγγραφα τα οποία εμπεριείχε. Εάν δεν συντρέχουν  τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία καμία επιστροφή δεν γίνεται δεκτή από την επιχείρηση ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΟΡΤΗΣ.

11. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Η σύμβαση πώλησης που καταρτίζεται μεταξύ της ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΟΡΤΗΣ και των πελατών της αποτελεί σύμφωνα το αρ. 3 στ.) 7 του Ν.2251/1994 σύμβαση εξ αποστάσεως. Συνέπεια αυτού, ο πελάτης έχει το δικαίωμα μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την παραλαβή των προϊόντων να υπαναχωρήσει από την σύμβαση, χωρίς να αναφέρει κάποιο λόγο. Προκειμένου να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό ο πελάτης οφείλει μέσα στην ανωτέρω προθεσμία να επικοινωνήσει με την επιχείρηση στο τηλ.: 2310 815 102 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] και να ενημερώσει πως επιθυμεί να υπαναχωρήσει. Σε περίπτωση που ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, το ποσό που είχε καταβληθεί από τον πελάτη επιστρέφεται. Ο πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος και οφείλει να επιστρέψει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση το προϊόν, σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την στιγμή που ενημέρωσε την επιχείρηση ότι επιθυμεί να υπαναχωρήσει. Το προϊόν οφείλει να επιστραφεί από τον πελάτη στην κατάσταση που του είχε παραδοθεί,  μαζί με το τιμολόγιο ή την απόδειξη αγοράς, χωρίς φθορές πέρα από αυτές που είναι αναγκαίες προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα του, ειδάλλως ευθύνεται για την μείωση της αξίας του προϊόντος.
Σύμφωνα με το άρθρο 3ιβ περ. δ’ του Ν. 2251/1994 το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί για προϊόντα που λόγω της φύσης τους μπορούν να αλλοιωθούν. Συνεπώς, η επιχείρηση έχει δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση του δικαιώματος υπαναχώρησης για την περίπτωση των προϊόντων αυτών. Ενδεικτικά παραδείγματα προϊόντων, στα οποία δεν μπορεί να εφαρμοστεί το δικαίωμα υπαναχώρησης ,αποτελούν οι σπόροι μετά τη φύτευση τους στο έδαφος και οι ορμόνες μετά τη χρήση τους.

12. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του επισκέπτη/χρήστη/πελάτη και της επιχείρησης ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΟΡΤΗΣ , η οποία θα αφορά την χρήση της www.hortisculture.com ή τα προϊόντα που πωλούνται μέσω αυτής, θα γίνεται προσπάθεια να επιλυθεί με ειρηνικά μέσα. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, δικαιοδοσία θα έχουν τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα αρμόδια δικαστήρια της πόλης της Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο δίκαιο θα είναι το ελληνικό δίκαιο.
 
 
 
 
 ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 
1. ΓΕΝΙΚΑ
 
H ιστοσελίδα www.hortisculture.com περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΟΡΤΗΣ (ΑΦΜ 119118576, ΔΟΥ ΣΤ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ). Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στην διεύθυνση: Αλ. Παπαναστασίου 52α(δίπλα στο Ιπποκράτειο), Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54639. Η επιχείρηση ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θέτει ως προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του ηλεκτρονικού της καταστήματος, μέσω της πλήρους εναρμόνισης με την εκάστοτε εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και συγκεκριμένα με τον Γενικό Κανονισμό 679/2016 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR), που τέθηκε σε ισχύ από την 25/05/2018.
Μπορείτε να δείτε πως χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα στοιχεία σας στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 
 
2. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΩ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) της ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΟΡΤΗΣ και να πραγματοποιηθούν παραγγελίες προϊόντων της επιχείρησης, θα ζητηθεί η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών στοιχείων από πλευράς του πελάτη. Κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας ή/και κατά τη δημιουργία Λογαριασμού πελάτη, θα ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, η διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση αποστολής), τα στοιχεία τιμολόγησης (σε περίπτωση που έχει επιλεγεί πληρωμή με τιμολόγιο), ο αριθμός ενός τηλεφώνου επικοινωνίας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail). Τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτα καταχωρούνται απευθείας στο ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας και η επιχείρηση μας δεν διατηρεί ούτε γνωρίζει κανένα από τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας.
 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΩ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΜΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Σε περίπτωση που θελήσετε να επικοινωνήσετε με την επιχείρηση μέσω της φόρμας επικοινωνίας που παρέχεται στην ιστοσελίδα, θα ζητηθούν ορισμένα προσωπικά σας στοιχεία προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη επικοινωνία μαζί σας. Υποχρεωτικά θα πρέπει να συμπληρώσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail). Άλλα στοιχεία που μπορείτε προαιρετικά να συμπληρώσετε είναι το ονοματεπώνυμο σας, η διεύθυνση σας, ο ταχυδρομικός κώδικας, η πόλη σας και ο αριθμός του τηλεφώνου σας.
 
 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΩ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ ΣΤΟ BLOG
Εάν θελήσετε να υποβάλετε κάποιο σχόλιο (comment) στο Blog της ιστοσελίδας μας, θα πρέπει να συμπληρώσετε υποχρεωτικά, πέρα από το σχόλιο σας, τόσο το ονοματεπώνυμο σας όσο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail).
 
3. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
 
Το www.hortisculture.com κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίνετε για τους ακόλουθους σκοπούς: (i) για την εκτέλεση και παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας, (ii) για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, (iii) για ενημέρωση σχετικά με νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από το www.hortisculture.com, (iv)  για ειδικές προσφορές του www.hortisculture.com, (v) για προσφορές και νέα της επιχείρησης  (vi) για την παραλαβή δώρων μετά από κλήρωση διαγωνισμού, (vii) για επικοινωνία για οποιονδήποτε λόγο με τον πελάτη.
 
4. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΥ
 
Η επιχείρηση προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά τρόπο νόμιμο και μόνο όταν η επεξεργασία βασίζεται σε κάποιες από τις κατωτέρω νόμιμες βάσεις: (i) στην περίπτωση που πραγματοποιείτε μία παραγγελία ή δημιουργείτε Λογαριασμό πελάτη, η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της παραγγελίας και την εκπλήρωση της συναφθείσας σύμβασης μεταξύ της επιχείρησης και του πελάτη καθώς και για τη λήψη μέτρων κατ’ αίτηση του πελάτη πριν από τη σύναψη της σύμβασης, (ii) όταν γίνεται επεξεργασία δεδομένων τιμολόγησης, η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της επιχείρησης με υποχρεώσεις της που απορρέουν από διατάξεις νόμου και συγκεκριμένα από διατάξεις της τραπεζικής και φορολογικής νομοθεσίας, (iii) όταν υποβάλλετε σχόλια στο blog της ιστοσελίδας μας, όταν επικοινωνείτε με εμάς, καθώς και όταν σας αποστέλλουμε τα νέα και τις προσφορές μας, η επεξεργασία των δεδομένων σας στηρίζεται στην συγκατάθεση σας.    
 
5. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
 
Η επιχείρηση μας διατηρεί και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που έχουν δοθεί αποκλειστικά και μόνο από εσάς, για όσο διάστημα απαιτείται από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας. Τα δεδομένα που αφορούν στην εκτέλεση της παραγγελίας σας καθώς και τα δεδομένα τιμολόγησης θα διατηρηθούν και για χρονικό διάστημα μετά την εκπλήρωση της παραγγελίας, το οποίο συμπίπτει με το χρόνο της παραγραφής των νομίμων αξιώσεων της επιχείρησης μας και σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τα 10 έτη.
 
6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 
Η επιχείρηση μας δεσμεύεται να επεξεργάζεται με απόλυτη ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα εφαρμόζοντας τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας. Η επιχείρηση μας ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα την αναγκαιότητα διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων και διαγράφει όσα από αυτά θεωρεί μη χρήσιμα και μη απολύτως αναγκαία για τους σκοπούς επεξεργασίας.
Το  www.hortisculture.com απαιτεί από τους υπαλλήλους του και τους συντηρητές της ιστοσελίδας του να παρέχουν στους χρήστες-πελάτες του το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Όλοι οι υπάλληλοι της επιχείρησης μας που έρχονται σε επαφή με τα προσωπικά σας δεδομένα στα πλαίσια των εργασιακών τους δραστηριοτήτων, δεσμεύονται από συμβάσεις εμπιστευτικότητας. Επιπλέον, η ιστοσελίδα της επιχείρησης μας διαθέτει σύγχρονο λογισμικό προκειμένου να διασφαλίσει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά σας δεδομένα. H ιστοσελίδα μας  χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση 128-bit (την πιο ισχυρή σήμερα), για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να τροποποιηθούν κατά την μεταφορά τους στο Internet. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν τροποποιηθεί κατά την μεταφορά.
 
 
 
7. ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΥ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ/ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ;
 
Τα δεδομένα που επεξεργάζεται η επιχείρηση μας με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους. Το www.hortisculture.com δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό επιτάσσεται από διατάξεις νόμου ή από δικαστική απόφαση ή εισαγγελική διάταξη και μόνο προς τις αρμόδιες αρχές. Επιπλέον, σε κάποιες περιπτώσεις, η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την επιχείρηση μας καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών και παραγγελιών των πελατών στα πλαίσια της μεταξύ μας σύμβασης. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με εμάς έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την υλοποίηση της σύμβασης.
 
8. COOKIES
 
Η επιχείρηση μας προκειμένου να εξασφαλίσει την βέλτιστη πλοήγηση σας στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί την τεχνολογία ‘cookies’. Τα ‘cookies’ είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή. Χρησιμοποιούμε ‘cookies’ για να μπορούμε να σας διακρίνουμε από άλλους επισκέπτες, να καταγράφουμε τη διεύθυνση IP σας και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο μας, καθώς και για να διευκολύνουμε την πρόσβασή σας σε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου μας. Η χρήση των ‘cookies’ μας επιτρέπει να συλλέγουμε πληροφορίες για στατιστικούς και διαφημιστικούς σκοπούς, αλλά κυρίως για την εξατομίκευση της εμπειρίας περιήγησής σας, αποθηκεύοντας τις προτιμήσεις σας. Καμία τοποθέτηση cookies δεν γίνεται στις συσκευές σας, πλην των απαραίτητων cookies, χωρίς ή προτού μας χορηγήσετε τη συγκατάθεσή σας. Έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τα ‘cookies’ ανά πάσα στιγμή, με εύκολο τρόπο, μέσα από τις επιλογές του προγράμματος περιήγησης, αλλά αν το κάνετε, δεν θα είμαστε σε θέση να καταγράφουμε τις αγορές σας ή να σας επιτρέπουμε την πραγματοποίηση αγοράς από τον ιστότοπό μας/ ή δεν θα είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε την βέλτιστη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της ιστοσελίδας μας. Όλες οι δηλώσεις συγκατάθεσης για τα cookies που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας τηρούνται παράλληλα και εγγράφως και φυλάσσονται σε ασφαλή χώρο. Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι κάθε 12 μήνες από την τελευταία είσοδό σας στην ιστοσελίδα μας, θα λήγει η ισχύς της συγκατάθεσης που τυχόν δόθηκε και θα ζητείται νέα.
(Χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες Cookies την ενεργοποίηση των οποίων μπορείτε να επιλέξετε χωριστά για την καθεμία.)
 
Απαραίτητα
Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του www.hortisculture.com. Σας επιτρέπουν να περιηγηθείτε και να χρησιμοποιήσετε ορθά τις λειτουργίες της ιστοσελίδας. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του www.hortisculture.com
Επιδόσεων
Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το www.hortisculture.com, για παράδειγμα, ποιές σελίδες επισκέπτεστε συχνότερα και αν προκύπτουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας.
Λειτουργικότητας
Αυτά τα cookies επιτρέπουν στο www.hortisculture.com να θυμάται τις επιλογές σας, όπως για παράδειγμα το όνομα χρήστη που έχετε δηλώσει, την επιλογή της γλώσσας που προτιμάτε ή την χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν τα cookies αυτά αφορούν την περιήγησή σας αποκλειστικά στο www.hortisculture.com και δεν είναι δυνατόν να καταγράψουν τη δραστηριότητα της περιήγησής σας σε άλλους ιστότοπους. Αν δεν δεχτείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και η λειτουργικότητα του www.hortisculture.com και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε κάποιο περιεχόμενο του.
Διαφήμισης και Στόχευσης
Τα cookies στόχευσης χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο στα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας . Συνήθως τοποθετούνται για να "θυμούνται" την επίσκεψη σας σε μια ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα www.hortisculture.com χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics για σκοπούς στατιστικούς, μάρκετινγκ και διαφήμισης.

Αρχή φόρμας

Τέλος φόρμας
 
9. LINKS, HYPERLINKS, BANNERS
Σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις προς άλλους διαδικτυακούς τόπους. Η παρούσα Πολιτική δεν ισχύει για δεδομένα που συλλέγονται μέσω άλλου διαδικτυακού τόπου και για πρακτικές εταιριών που δεν ελέγχουμε. Δεν ευθυνόμαστε για τους όρους διαχείρισης των προσωπικών σας δεδομένων διαδικτυακών τόπων τρίτων και σας συνιστούμε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου κάθε ιστοσελίδας που επισκέπτεστε.
 
 
10. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ
 
Σεβόμαστε το δικαίωμά σας να έχετε πρόσβαση, να διορθώσετε, να ζητήσετε διαγραφή ή να ζητήσετε περιορισμό της χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων, όπως απαιτείται από τον κανονισμό 679/2016 GDPR.
 • Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποιες προσωπικές πληροφορίες διατηρούμε για εσάς. Κατόπιν αιτήματός σας, θα σας παράσχουμε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας στοιχείων σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη μορφή.
 • Μπορείτε να αιτηθείτε τη φορητότητα των στοιχείων σας.
 • Εάν τα προσωπικά σας στοιχεία είναι λανθασμένα ή ελλιπή, έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη τροποποίηση ή διόρθωση αυτών.
 • Μπορείτε να αιτηθείτε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία στο βαθμό που δεν είναι απαραίτητα για το σκοπό της επεξεργασίας ή όταν δεν νομιμοποιούμαστε πλέον να τα επεξεργαζόμαστε.
 • Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όταν αυτή βασίζεται στη συγκατάθεσή σας.
 • Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και να εναντιωθείτε στην επεξεργασία τους, στο βαθμό που η επεξεργασία δεν βασίζεται στην εκπλήρωση συμβατικής ή νόμιμης υποχρέωσης από την πλευρά της επιχείρησης μας.
Τα ανωτέρω δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκήσετε μέσω αιτήματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της επιχείρησης μας. [email protected]. Το διάστημα ολοκλήρωσης του εκάστοτε αιτήματος είναι 30 ημέρες και ενδέχεται να υπάρξει παράταση αυτού, κατόπιν σχετικής ενημέρωσής σας.
Στην περίπτωση που είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης και διαγραφής και μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος κάνοντας  login στον λογαριασμό σας και επιλέγοντας το εικονίδιο του λογαριασμού σας. Εκεί θα δείτε τις δύο επιλογές (διαγραφή και προβολή) που έχουμε ετοιμάσει για εσάς.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 679/2016, έχετε το δικαίωμα, εφόσον θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλετε σχετική καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
BANNERS ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ*
Επιθυμώ να εγγραφώ στο newsletter της ιστοσελίδας και να λαμβάνω το ενημερωτικό δελτίο της www.hortisculture.com ενώ τελώ σε πλήρη γνώση τόσο των δικαιωμάτων μου όσο και της Πολιτικής Απορρήτου της επιχείρησης. Η εν λόγω συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

*Να γίνεται παραπομπή μέσω link στην Πολιτική Απορρήτου της ιστοσελίδας στα υπογραμμισμένα σημεία του κειμένου
Να τοποθετηθεί κάτω από το «Subscribe» στο Newsletter.
**Ανακαλώ τη συγκατάθεση μου σχετικά με την εγγραφή στο newsletter της www.hortisculture.com και επιθυμώ τη διαγραφή μου από το newsletter της ιστοσελίδας.
 
 • Tελώ σε πλήρη γνώση τόσο των δικαιωμάτων μου όσο και της Πολιτικής Απορρήτου της επιχείρησης και συναινώ στην επεξεργασία των δεδομένων επικοινωνίας. Η εν λόγω συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.
   
 • Tελώ σε πλήρη γνώση τόσο των δικαιωμάτων μου όσο και της Πολιτικής Απορρήτου της επιχείρησης και συναινώ στην επεξεργασία των δεδομένων μου κατά την υποβολή σχολίου στο blog. Η εν λόγω συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.
   

BANNERS COOKIES
Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας μας και για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Πατήστε «Αποδοχή Cookies» για να δώσετε τη συγκατάθεσή σας ή επιλέξτε «Περισσότερες πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των κατηγοριών cookies και να επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα cookies ή όχι.
Αποδοχή                     Περισσότερες Πληροφορίες-Ρυθμίσεις*
 
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES
 
Η επιχείρηση μας προκειμένου να εξασφαλίσει την βέλτιστη πλοήγηση σας στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί την τεχνολογία ‘cookies’. Τα ‘cookies’ είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή. Χρησιμοποιούμε ‘cookies’ για να μπορούμε να σας διακρίνουμε από άλλους επισκέπτες, να καταγράφουμε τη διεύθυνση IP σας και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο μας, καθώς και για να διευκολύνουμε την πρόσβασή σας σε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου μας. Η χρήση των ‘cookies’ μας επιτρέπει να συλλέγουμε πληροφορίες για στατιστικούς και διαφημιστικούς σκοπούς, αλλά κυρίως για την εξατομίκευση της εμπειρίας περιήγησής σας, αποθηκεύοντας τις προτιμήσεις σας. Καμία τοποθέτηση cookies δεν γίνεται στις συσκευές σας, πλην των απαραίτητων cookies, χωρίς ή προτού μας χορηγήσετε τη συγκατάθεσή σας. Έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τα ‘cookies’ ανά πάσα στιγμή, με εύκολο τρόπο, μέσα από τις επιλογές του προγράμματος περιήγησης, αλλά αν το κάνετε, δεν θα είμαστε σε θέση να καταγράφουμε τις αγορές σας ή να σας επιτρέπουμε την πραγματοποίηση αγοράς από τον ιστότοπό μας/ ή δεν θα είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε την βέλτιστη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της ιστοσελίδας μας. Όλες οι δηλώσεις συγκατάθεσης για τα cookies που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας τηρούνται παράλληλα και εγγράφως και φυλάσσονται σε ασφαλή χώρο. Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι κάθε 12 μήνες από την τελευταία είσοδό σας στην ιστοσελίδα μας, θα λήγει η ισχύς της συγκατάθεσης που τυχόν δόθηκε και θα ζητείται νέα.
Χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες Cookies την ενεργοποίηση των οποίων μπορείτε να επιλέξετε χωριστά για την καθεμία.
 
Απαραίτητα
Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας. Σας επιτρέπουν να περιηγηθείτε και να χρησιμοποιήσετε ορθά τις λειτουργίες της ιστοσελίδας. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του www.hortisculture.com
 
Επιδόσεων
Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το www.thegreengreeks.com, για παράδειγμα, ποιές σελίδες επισκέπτεστε συχνότερα και αν προκύπτουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας.
Λειτουργικότητας
Αυτά τα cookies επιτρέπουν στο www.hortisculture.com να θυμάται τις επιλογές σας, όπως για παράδειγμα την επιλογή της γλώσσας που προτιμάτε ή την χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν τα cookies αυτά αφορούν την περιήγησή σας αποκλειστικά στην ιστοσελίδα και δεν είναι δυνατόν να καταγράψουν τη δραστηριότητα της περιήγησής σας σε άλλους ιστότοπους. Αν δεν δεχτείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και η λειτουργικότητα της ιστοσελίδας και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε κάποιο περιεχόμενο του.
Διαφήμισης και Στόχευσης
Τα cookies στόχευσης χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο στα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας . Συνήθως τοποθετούνται για να "θυμούνται" την επίσκεψη σας σε μια ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics για σκοπούς στατιστικούς, μάρκετινγκ και διαφήμισης.
 

2310 815 102
Αλ. Παπαναστασίου 52α, Ιπποκράτειο - Θεσσαλονίκη

ΩΡΑΡΙΟ

Δευτέρα: 10.00 - 16.00
Τρίτη: 10.30 - 20.00
Τετάρτη: 10.00 - 16.00
Πέμπτη: 10.30 - 20.00
Παρασκευή: 10.30 - 20.00
Σάββατο: 10.30 - 15.00
Κυριακή: Κλειστά

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας
Στην εταιρεία HORTISCULTURE GROWSHOP χρησιμοποιούμε Cookies, προκειμένου να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία περιήγησης. Παρακαλούμε, κάντε κλικ στο κουμπί «Αποδοχή όλων» προκειμένου να προσαρμόσουμε τις προτάσεις μας αποκλειστικά στο περιεχόμενο που σας ενδιαφέρει. Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε κλικ στα στοιχεία που επιθυμείτε και να πατήσετε «Αποδοχή επιλογών». Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαχειριστείτε τα cookies μέσω των ρυθμίσεων της σελίδας, ωστόσο αυτό ενδέχεται να περιορίσει ή να αποτρέψει τη χρήση συγκεκριμένων λειτουργιών της ιστοσελίδας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική μας για τα cookies, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ.