ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΗΣ
ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΗΣ

SolDigital

SolDigital Super HPS 250w

HPS Lamps
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

SolDigital

SolDigital Super HPS 250w

HPS Lamps
24.00 €

SolDigital

SolDigital Super HPS 400w

HPS Lamps
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

SolDigital

SolDigital Super HPS 400w

HPS Lamps
29.00 €

SolDigital

SolDigital Super HPS 600w

HPS Lamps
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

SolDigital

SolDigital Super HPS 600w

HPS Lamps
36.00 €

SolDigital

SolDigital Super HPS 1000w

HPS Lamps
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

SolDigital

SolDigital Super HPS 1000w

HPS Lamps
65.00 €

SolDigital

SolDigital Super HPS 400v DE 1000w

HPS Lamps
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

SolDigital

SolDigital Super HPS 400v DE 1000w

HPS Lamps
86.00 €

SuperPlant

HPS 150w For Bloom

HPS Lamps
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

SuperPlant

HPS 150w For Bloom

HPS Lamps
13.00 €

SuperPlant

HPS 250w For Bloom

HPS Lamps
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

SuperPlant

HPS 250w For Bloom

HPS Lamps
18.00 €

SuperPlant

HPS 400w For Bloom

HPS Lamps
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

SuperPlant

HPS 400w For Bloom

HPS Lamps
20.00 €

SuperPlant

HPS 600w For Bloom

HPS Lamps
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

SuperPlant

HPS 600w For Bloom

HPS Lamps
29.00 €

SuperPlant

150w HPS Agro SuperPlant

HPS Lamps
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

SuperPlant

150w HPS Agro SuperPlant

HPS Lamps
17.00 €

SuperPlant

250w HPS Agro SuperPlant

HPS Lamps
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

SuperPlant

250w HPS Agro SuperPlant

HPS Lamps
23.00 €

SuperPlant

400w HPS Agro SuperPlant

HPS Lamps
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

SuperPlant

400w HPS Agro SuperPlant

HPS Lamps
27.00 €

SuperPlant

600w HPS Agro SuperPlant

HPS Lamps
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

SuperPlant

600w HPS Agro SuperPlant

HPS Lamps
37.00 €

SuperPlant

1000w HPS Agro SuperPlant

HPS Lamps
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

SuperPlant

1000w HPS Agro SuperPlant

HPS Lamps
67.00 €

SunMaster

SunMaster Dual Spectrum 150w

HPS Lamps
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

SunMaster

SunMaster Dual Spectrum 150w

HPS Lamps
19.00 €

SunMaster

SunMaster Dual Spectrum 250w

HPS Lamps
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

SunMaster

SunMaster Dual Spectrum 250w

HPS Lamps
26.00 €

SunMaster

SunMaster Dual Spectrum 400w

HPS Lamps
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

SunMaster

SunMaster Dual Spectrum 400w

HPS Lamps
33.00 €

SunMaster

SunMaster Dual Spectrum 600w

HPS Lamps
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

SunMaster

SunMaster Dual Spectrum 600w

HPS Lamps
37.00 €

SunMaster

SunMaster Dual Spectrum 1000w

HPS Lamps
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

SunMaster

SunMaster Dual Spectrum 1000w

HPS Lamps
99.00 €

Lumii

600W LUMII BLACK HPS LAMP

HPS Lamps
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Lumii

600W LUMII BLACK HPS LAMP

HPS Lamps
25.00 €

Lumii

400w Lumii SunBlaster HPS Lamp

HPS Lamps
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Lumii

400w Lumii SunBlaster HPS Lamp

HPS Lamps
24.00 €

Lumii

600w Lumii SunBlaster HPS Lamp

HPS Lamps
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Lumii

600w Lumii SunBlaster HPS Lamp

HPS Lamps
29.00 €

Lumii

1000w Lumii SunBlaster HPS Lamp

HPS Lamps
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Lumii

1000w Lumii SunBlaster HPS Lamp

HPS Lamps
73.00 €

PowerPlant

PowerPlant Super HPS 250w

HPS Lamp
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

PowerPlant

PowerPlant Super HPS 250w

HPS Lamp
22.00 €

PowerPlant

PowerPlant Super HPS 400w

HPS Lamps
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

PowerPlant

PowerPlant Super HPS 400w

HPS Lamps
26.00 €