ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΗΣ
ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΗΣ

SolDigital

SolDigital Super Metal Halide 250w

MH Lamps
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

SolDigital

SolDigital Super Metal Halide 250w

MH Lamps
27.00 €

SolDigital

SolDigital Super Metal Halide 400w

MH Lamps
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

SolDigital

SolDigital Super Metal Halide 400w

MH Lamps
32.00 €

SolDigital

SolDigital Super Metal Halide 600w

MH Lamps
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

SolDigital

SolDigital Super Metal Halide 600w

MH Lamps
54.00 €

SunMaster

SunMaster Cool Deluxe MH 250w

MH Lamps
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

SunMaster

SunMaster Cool Deluxe MH 250w

MH Lamps
31.50 €

SunMaster

SunMaster Cool Deluxe MH 400w

MH Lamps
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

SunMaster

SunMaster Cool Deluxe MH 400w

MH Lamps
43.00 €
-6%

SunMaster

SunMaster Cool Deluxe MH 600w

MH Lamps
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
-6%

SunMaster

SunMaster Cool Deluxe MH 600w

MH Lamps
69.00 €
65.00 €

SunMaster

SunMaster Cool Deluxe MH 1000w

MH Lamps
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

SunMaster

SunMaster Cool Deluxe MH 1000w

MH Lamps
99.00 €

PowerPlant

PowerPlant Metal Halide 250w

MH Lamps
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

PowerPlant

PowerPlant Metal Halide 250w

MH Lamps
22.00 €

PowerPlant

PowerPlant Metal Halide 400w

MH Lamps
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

PowerPlant

PowerPlant Metal Halide 400w

MH Lamps
26.00 €

PowerPlant

PowerPlant Metal Halide 600w

MH Lamps
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

PowerPlant

PowerPlant Metal Halide 600w

MH Lamps
48.00 €

PowerPlant

PowerPlant Metal Halide 1000w

MH Lamps
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

PowerPlant

PowerPlant Metal Halide 1000w

MH Lamps
78.00 €

SuperPlant

Lamp Superplant MH 150w

Metal Halide Lamps
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

SuperPlant

Lamp Superplant MH 150w

Metal Halide Lamps
15.00 €

SuperPlant

Lamp Superplant MH 250w

Metal Halide Lamps
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

SuperPlant

Lamp Superplant MH 250w

Metal Halide Lamps
19.50 €

SuperPlant

Lamp Superplant MH 400w

Metal Halide Lamps
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

SuperPlant

Lamp Superplant MH 400w

Metal Halide Lamps
23.00 €

SuperPlant

Lamp Superplant MH 600w

Metal Halide Lamps
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

SuperPlant

Lamp Superplant MH 600w

Metal Halide Lamps
33.00 €

SuperPlant

Lamp Superplant MH 1000w

Metal Halide Lamps
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

SuperPlant

Lamp Superplant MH 1000w

Metal Halide Lamps
64.00 €

Lumatek

Lumatek Metal Halide 250w

MH Lamps
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Lumatek

Lumatek Metal Halide 250w

MH Lamps
28.00 €

Lumatek

Lumatek Metal Halide 400w

MH Lamps
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Lumatek

Lumatek Metal Halide 400w

MH Lamps
37.00 €

Lumatek

Lumatek Metal Halide 600w

MH Lamps
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Lumatek

Lumatek Metal Halide 600w

MH Lamps
46.00 €

Lumatek

Lumatek Metal Halide 1000w

MH Lamps
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Lumatek

Lumatek Metal Halide 1000w

MH Lamps
72.00 €

Cultilite

Cultilite MH 150w

MH Lamps
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Cultilite

Cultilite MH 150w

MH Lamps
14.00 €

Cultilite

Cultilite MH 250w

MH Lamps
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Cultilite

Cultilite MH 250w

MH Lamps
15.00 €

Cultilite

Cultilite MH 400w

MH Lamps
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Cultilite

Cultilite MH 400w

MH Lamps
16.00 €

Cultilite

Cultilite MH 600w

MH Lamps
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Cultilite

Cultilite MH 600w

MH Lamps
22.00 €